Obec Konská

Starosta obce

 

Ing. Janka Stupňanová
 
 
 
starostka obce Konská
 
Funkčné obdobie
Od  11. januára 2011 - trvá /po riadnych komunálnych voľbách 
v roku 2010 a v roku 2014/. 
 
 
 
 
  
        Vážení návštevníci internetovej stránky,

                                    vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce! 
 

OZNAM k zavedeniu názvov ulíc a orientačných čísiel k súpisným číslám budov v obci Konská, resp. k aplikácii VZN č. 23 Obce Konská.

VZN č. 23 Obce Konská o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Konská vrátane prílohy č. 1 k VZN.
Príloha č. 2 k VZN
Príloha č. 3 k VZN
POVINNOSŤ pre fyzické osoby – občanov, fyzické osoby– podnikateľov aj právnické osoby podľa osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených - dať si do súladu s VZN svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti/občiansky preukaz, živnostenský list a pod.).
pdf OZNAM 28.6 KB
pdf PRÍLOHA k oznamu 38.9 KB

"ŠPORT NÁS SPÁJA"- ONLINE HLASOVANIE

Hlasujte za projekt Obce Konská • Šport nás spája

  • Šport nás spája – grand na zrekonštruovanie existujúceho asfaltového ihriska pri bývalej MŠ
Nadácia SPP spolu s SPP pokračuje aj v roku 2016 v grantovom programe SPPoločne. V 5. ročníku vyčlenili 200.000,00 €, ktoré sa rozdelia na víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu v rámci troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ). Výška podpory pre jeden projekt je 3.000,00 – 6.000,00 €.
Hlasovanie na podporu projektov je spustené od 12.09.2016: 

Ďakujeme za Váš hlas !

Pre podporu Vami vybraného projektu postačí, ak splníte prvé 2 kroky formulára.

  • 1. Zadajte mobilné číslo a získaj kód
  • 2. Zadajte kód a hlasuj
  • Bonus 1:
    Získajte 2 hlasy navyše pre tvoj projekt
  • Bonus 2:
    Súťažte o wellness pobyt
   

O projekte

Obec Konská zrekonštruuje už existujúce asfaltové ihrisko, ktoré je v súčasnej dobe v dezolátnom stave. Výmenou oplotenia, položením gumenej podložky a umelého trávnika, na ktorom budú vyznačené čiary na futbal, volejbal, tenis a hokej sa zatraktívni nielen miesto, ale zároveň sa zvýši záujem o šport nielen detí, ale aj mládeže, starších športovcov, či návštevníkov obce. Do prác sa zapojí široká komunita, žiaci ZŠ s MŠ, poslanci, hasiči, športovci , ich rodinní príslušníci a zamestnanci obce. Vznikne tak čo najviac možností a príležitostí tráviť voľný čas na verejných priestranstvách obce.

 

Kategória: SPPoločne pre domovinu

Región realizácie: stred

Miesto realizácie projektu: Konská 189, 013 13 Konská

Predkladateľ: Obec Konská

Požadovaná výška podpory: 6 000 €

 

HLASOVANIE za projekt Obce Konská: Športom za duševné zdravie našich detí

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA SPOLUPODIEĽALI NA HLASOVANÍ ZA NÁŠ PROJEKT. BEZ VAŠEJ POMOCI BY  SA NÁM NEPODARILO ZÍSKAŤ PRVENSTVO - 3690 HLASOV!  ĎAKUJEME!!!
Naša obec je členom Miestnej Akčnej Skupiny (MAS) Rajecká dolina.
 
Podrobnosti nájdete na jej internetovej stránke:
 
 
  www.masrajeckadolina.sk
 
Informácie o možnostiach dopravy do obce Konská a z obce Konská, nájdete na internetovej stránke:

www.cp.sk
 
 
Google mapa
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Konská, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.