Obec Konská

OZNAM k zavedeniu názvov ulíc a orientačných čísiel k súpisným číslám budov v obci Konská, resp. k aplikácii VZN č. 23 Obce Konská.

VZN č. 23 Obce Konská o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Konská vrátane prílohy č. 1 k VZN.
Príloha č. 2 k VZN
Príloha č. 3 k VZN
POVINNOSŤ pre fyzické osoby – občanov, fyzické osoby– podnikateľov aj právnické osoby podľa osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených - dať si do súladu s VZN svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti/občiansky preukaz, živnostenský list a pod.).
pdf OZNAM 28.6 KB
pdf PRÍLOHA k oznamu 38.9 KB

Starosta obce

 

Ing. Janka Stupňanová
 
 
 
starostka obce Konská
 
Funkčné obdobie
Od  11. januára 2011 - trvá /po riadnych komunálnych voľbách 
v roku 2010 a v roku 2014/. 
 
 
 
 
  
        Vážení návštevníci internetovej stránky,

                                    vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce! 
 

"ŠPORT NÁS SPÁJA"- ONLINE HLASOVANIE

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA SPOLUPODIEĽALI NA HLASOVANÍ ZA NÁŠ PROJEKT. S VAŠOU POMOCOU SA NÁM PODARILO ZÍSKAŤ  - 4098 HLASOV, ČO NÁM ŽIAĽ NESTAČILO NA UMIESTNENIE SA MEDZI  ÚSPEŠNÝMI PROJEKTAMI, KTORÉ NADÁCIA SPP FINANČNE PODPORÍ.
EŠTE RAZ ĎAKUJEME!

HLASOVANIE za projekt Obce Konská: Športom za duševné zdravie našich detí

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA SPOLUPODIEĽALI NA HLASOVANÍ ZA NÁŠ PROJEKT. BEZ VAŠEJ POMOCI BY  SA NÁM NEPODARILO ZÍSKAŤ PRVENSTVO - 3690 HLASOV!  ĎAKUJEME!!!
Naša obec je členom Miestnej Akčnej Skupiny (MAS) Rajecká dolina.
 
Podrobnosti nájdete na jej internetovej stránke:
 
 
  www.masrajeckadolina.sk
 
Informácie o možnostiach dopravy do obce Konská a z obce Konská, nájdete na internetovej stránke:

www.cp.sk
 
 
Google mapa
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Konská, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.